آلومان صنعت انواع پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی و اتصالات آن مانند نبشی ساده و دیواره دار، پیچ و مهره ساده و تی را با قیمت و کیفیت مناسب عرضه می نماید.

رتبه 36,169
بازدید ماهانه 1,677
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه