حمل و نقل بین المللی    حمل و نقل بین المللی به معنای انتقال مسافر و کالا بین دو کشور می باشد کشورهایی که می توانند با هم مرزهای زمینی ، دریایی و هوایی داشته باشند. در تجارت بین الملل پس از برقراری معامله بین شرکت ها ، نحوه ی باربری و حمل و نقل […]

رتبه 32,738
بازدید ماهانه 2,062
حمل و نقل بین المللی    حمل و نقل بین المللی به معنای انتقال مسافر و کالا بین دو کشور می باشد کشورهایی که می توانند با هم مرزهای زمینی ، دریایی و هوایی داشته باشند. در تجارت بین الملل پس از برقراری معامله بین شرکت ها ، نحوه ی باربری و حمل و نقل […]
میانگین تغییرات
19462
15971
21833
بهترین رتبه 1,441 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه