سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در استکهولم

رتبه 20,067
بازدید ماهانه 4,452
بدون تصویر
ورودی
شبکه‌های اجتماعی 100.00%
میانگین تغییرات
2442
2118
2505
بهترین رتبه 15,211 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه