گروه فنی مهندسی الفبا با شعار “علم در بی نهایت کم است” و با هدف ارتقای دانش فنی و عمومی جامعه اسلامی فعالیت خود را با اتکاء به خداوند متعال و پشتیبانی اساتید علمی ارجمند دانشگاهی ادامه می دهد امید است جامعه ای با نشاط، توانمند، همراه با دانش روز داشته باش

رتبه 62,404
بازدید ماهانه 206
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه