ساخت کشتارگاه دام با کلیه تجهیزات وخط کشتار گاوی و تجهیزات کشتارگاهی

رتبه 47,363
بازدید ماهانه 652
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه