ارتباط

Relevance

در سئو، مفهوم Relevance یا ارتباط واژه‌ها به موضوع، به میزان تطابق و ارتباط محتوا، کلمات کلیدی، یا عناصر مختلف وب‌سایت با موضوع یا سوال مطرح شده توسط کاربران جستجوگر، اشاره دارد.

وقتی یک موتور جستجو می‌خواهد نتایجی را به کاربران خود نمایش دهد، یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری در مورد رتبه بندی صفحات وب، ارتباط و تطابق محتوا با کلمات کلیدی و موضوعات جستجو شده است.

ارتباط محتوای وب با کلمات کلیدی، موضوعات، و سوالات کاربران موجود در محتوای وب‌سایت یا صفحات، موجب می‌شود که گوگل و موتورهای جستجو احساس کنند که مطالب ارائه شده در وب‌سایت مرتبط و مفید برای جستجوی افراد است. این ارتباط می‌تواند از طریق استفاده از کلمات کلیدی مناسب، محتوای مرتبط، ساختار منطقی و همسانی موضوعات و محتواها ایجاد شود.

در کل، ارتباط محتوا با موضوع یا کلمات کلیدی مرتبط، از جمله عوامل مهم در سئو است که بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت در نتایج جستجو را تسهیل می‌کند. این اصطلاح نشان‌دهنده این است که چقدر محتوای شما مرتبط و منطبق با نیازهای جستجوکنندگان است.