Rel=canonical

Rel=canonical

rel=canonical یک متا تگ است که در سئو استفاده می‌شود و به موتورهای جستجو اطلاع می‌دهد که یک صفحه یا محتوا، نسخه اصلی یا اصلی آن در میان چندین نسخه یا آدرس مختلف است. این تگ به موتورهای جستجو کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که کدام یک از نسخه‌های موجود باید به عنوان نسخه اصلی و اصلی محتوا در نظر گرفته شود و رتبه‌بندی مناسبی را به آن اختصاص دهند.

استفاده از rel=canonical مفید است زمانی که:

  1. دو یا بیشتر از یک نسخه از یک صفحه وجود دارد: این می‌تواند به دلیل تکرار محتوا در آدرس‌های مختلف، پارامترهای URL مختلف یا دلایل فنی دیگر باشد.

  2. نیاز به اعلام صفحه اصلی محتوا: وقتی که محتوای یک صفحه در چندین آدرس مختلف قرار دارد، rel=canonical اعلام می‌کند که کدام یک از این نسخه‌ها باید به عنوان منبع اصلی و اصلی در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال، اگر یک وبسایت دو نسخه مشابه از یک صفحه را داشته باشد: example.com/page و example.com/page/?source=facebook، با اضافه کردن rel=canonical به نسخه اصلی (معمولاً example.com/page)، موتورهای جستجو می‌توانند بفهمند کدام یک از این نسخه‌ها باید به عنوان منبع اصلی در نظر گرفته شود.

با استفاده از rel=canonical، می‌توانید کنترل بیشتری بر روی نحوه نمایش و رتبه‌بندی محتوا در موتورهای جستجو داشته باشید و از تکرار محتوا و اثرات منفی آن بر سئو جلوگیری کنید.