رتبه

Rank

«Rank» در سئو به موقعیت یا رتبه یک وب‌سایت در نتایج موتورهای جستجو اشاره دارد. این موقعیت به ترتیب تأثیرپذیری وب‌سایت شما در صفحه نتایج جستجو برای یک کلمه کلیدی خاص است. بنابراین، رتبه به نوعی معیاری است که مشخص می‌کند که وب‌سایت شما در میان نتایج جستجو چه موقعیتی دارد.

رتبه وب‌سایت‌ها در نتایج جستجو توسط الگوریتم‌های مختلف موتورهای جستجو مانند گوگل تعیین می‌شود. این الگوریتم‌ها بر اساس مجموعه‌ای از عوامل متفاوت مانند کلمات کلیدی، محتوا، بک لینک‌ها، ساختار وب‌سایت و عوامل دیگر، رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها را تعیین می‌کنند.

هدف اصلی سئو این است که وب‌سایت خود را برای کلمات کلیدی مرتبط با کسب و کار یا محتوای شما بهینه کند تا بهترین رتبه ممکن را در نتایج جستجو کسب کند و بیشتر دیده شود. بهینه‌سازی وب‌سایت شامل بهبود محتوا، ساختار داخلی، ایجاد بک‌لینک‌های معتبر و دیگر فعالیت‌هایی است که بهبود رتبه و موقعیت وب‌سایت در نتایج جستجو را ترویج می‌دهد.