ترافیک واجد شرایط

Qualified traffic

«Qualified traffic» به بازدیدهایی اشاره دارد که از طریق جستجوهایی به وب‌سایت شما می‌آیند و به دلیل مرتبط بودن با محتوا، محصول یا خدمات شما، به‌طور احتمالی می‌توانند مشتریان یا مخاطبان پتانسیل شما باشند. این بازدیدها به دلیل دقیق بودن کلمات کلیدی یا محتوا، محتمل است که علاقه‌مندان به محصولات یا خدمات شما باشند.

وقتی کاربران مرتبط با محتوای شما از طریق موتورهای جستجو یا لینک‌های مرتبط به وب‌سایت شما می‌آیند، این بازدیدها به عنوان «qualified traffic» شناخته می‌شوند. این افراد ممکن است به دنبال اطلاعات خاص، خرید محصول یا خدمات، یا انجام عملیاتی خاص باشند که مرتبط با محتوای وب‌سایت شماست.

با داشتن بازدیدهای مؤهل شده، یعنی کسانی که به دنبال دقیقاً آن چیزی هستند که شما ارائه می‌دهید، احتمالاً بهبود نرخ تبدیل و عملکرد وب‌سایت شما را می‌بینید. این نوع بازدیدها می‌توانند بهبود سئو، کاهش نرخ خروجی و افزایش نرخ تبدیل را نیز تسهیل کنند، زیرا افراد واقعی‌تری هستند که به وب‌سایت شما می‌آیند.