لید واجد شرایط

Qualified lead

«Qualified lead» به معنای سرنخ مؤهل یا سرنخ متعهد است که به معمول در زمینه بازاریابی و فروش استفاده می‌شود، ولی به طور مستقیم با سئو مرتبط نیست.

در زمینه فروش و بازاریابی، یک سرنخ مؤهل، یک فرد یا شرکتی است که احتمال دارد به محصول یا خدمات شما علاقه‌مند باشد و آماده باشد تا از آنها خرید کند. این افراد یا شرکت‌ها اغلب از طریق یک فرآیند مدیریت فروش (Sales Funnel) و براساس تعیین شرایط خاص، مثلاً مشخصه‌های دموگرافیک، نیازها، یا تعهدات قبلی، به عنوان سرنخ‌های مؤهل شناخته می‌شوند.

در سئو، اصطلاح «qualified lead» به صورت مستقیم استفاده نمی‌شود. اما می‌توانید از مفهوم و تعریف سرنخ‌های مؤهل استفاده کرده و این افراد را به وب‌سایت خود هدایت کنید. به عنوان مثال، اگر محتوای وب‌سایت شما مرتبط با نیازها و موانع اصلی سرنخ‌های مؤهل شما باشد، احتمالاً باعث می‌شود که آن‌ها به وب‌سایت شما بیایند و از خدمات یا محصولات شما استفاده کنند. این ارتباط می‌تواند به طور غیرمستقیم بر سئو و رتبه‌بندی وب‌سایت شما تأثیر بگذارد.