لینک های خریداری شده

Purchased links

«Purchased links» به پیوندهایی اشاره دارد که به طور مستقیم و با پرداخت وجه یا مبادله‌ی مالی بین وب‌سایت‌ها خریداری شده‌اند. این نوع لینک‌ها برای بهبود رتبه‌بندی و سئو وب‌سایت‌ها استفاده می‌شوند.

اما در حال حاضر، موتورهای جستجو از جمله گوگل، خریداری پیوندهای بی‌اعتبار و مصنوعی را تشخیص می‌دهند و آن را به عنوان یک روش نامناسب برای بهبود سئو محسوب می‌کنند. در واقع، استفاده از لینک‌های خریداری شده برای افزایش رتبه‌بندی ممکن است به جای کمک کردن، موجب برخی از مشکلات سئویی مانند کاهش در رتبه‌بندی و حتی ممکن است به وب‌سایت شما تعقیب و تحقیقات امنیتی اضافه کند.

در نتیجه، بهترین راه برای بهبود سئو این است که لینک‌هایی که به وب‌سایت شما اشاره دارند، به طور طبیعی و از منابع معتبر و مرتبط بدست آورید. این لینک‌ها باید بر اساس ارزش و کیفیت محتوای شما ایجاد شده و از طریق ارتباطات طبیعی و تبادل اطلاعات ارائه شوند، نه از طریق پرداخت مالی مستقیم.