هرس

Pruning

در مفهوم سئو، «pruning» به معنای اقداماتی است که برای بهینه‌سازی و بهبود ساختار وب‌سایت انجام می‌شود. این اقدامات به صورت عمده شامل حذف، تغییر یا بهبود محتوا، صفحات یا بخش‌هایی از وب‌سایت هستند که احتمالاً منجر به کاهش عملکرد و کیفیت کلی وب‌سایت می‌شوند.

Pruning وب‌سایت به منظور بهبود ساختار وب‌سایت و بهینه‌سازی سئو می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. حذف محتوا قدیمی یا غیرفعال: صفحات یا محتواهایی که منسوخ شده یا دیگر کارایی ندارند را حذف کردن، تا وب‌سایت تمیزتر و بهتر سازماندهی شود.

  2. ارتقاء محتوا: به روزرسانی و بهبود محتوا و صفحات وب به منظور افزایش کیفیت و ارزش محتوا برای کاربران.

  3. بهبود ساختار وب‌سایت: با بهینه‌سازی ساختار و ریدایرکت‌ها، بهترین کاربرد را برای صفحات وب فراهم کرد.

  4. بازبینی بخش‌هایی از سایت با کارایی پایین: شناسایی بخش‌هایی از وب‌سایت که باعث کاهش کارایی یا سئو شده و به‌طور مستقیم تأثیرات منفی دارند و بهبود آن‌ها.

Pruning یک رویکرد استراتژیک است که در ارتقاء عملکرد و بهبود سئو وب‌سایت تأثیرگذار است. این کار به کاهش اشباع وب‌سایت، افزایش کیفیت محتوا، و بهبود تجربه کاربری کمک می‌کند.