جعبه‌های افراد همچنین می‌پرسند

People Also Ask boxes

«People Also Ask» (PAA) یا «سؤالات دیگر مردم»، جعبه‌هایی هستند که در نتایج جستجوی گوگل نمایش داده می‌شوند و شامل سؤالات مرتبط با موضوعی است که کاربر در حال جستجوی آن موضوع است. این جعبه‌ها معمولاً با یک سؤال آغاز می‌شوند و هر سؤال را می‌توان باز کرد تا پاسخ‌های مرتبط با آن نمایش داده شود.

در سئو، این جعبه‌های «People Also Ask» یک فرصت عالی برای بهبود دیده شدن وب‌سایت‌ها در نتایج جستجو هستند. اگر سایت شما در یکی از این جعبه‌ها ظاهر شود، این به معنای این است که گوگل به محتوای شما به عنوان یکی از پاسخ‌های مناسب برای سؤالات مرتبط با آن معتقد است.

برای بهره‌مندی از این ویژگی و افزایش دیده شدن در آن، موارد زیر می‌تواند کمک کننده باشد:

  1. محتوای پاسخگو: اطمینان حاصل کنید که محتوای شما به سؤالات مربوطه پاسخ دقیق و کاملی ارائه می‌دهد. استفاده از ساختار مناسب، مثال‌ها و توضیحات واضح می‌تواند کمک کننده باشد.

  2. کلمات کلیدی مرتبط: اطمینان حاصل کنید که کلمات کلیدی مرتبط با سؤالات PAA در محتوایتان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

  3. محتوای گوگل‌پذیر: اطمینان حاصل کنید که محتوای شما به صورت مناسبی بهینه‌سازی شده و متوافق با الگوریتم‌های جدید گوگل است.

استفاده از محتوایی که به سؤالات پرسیده شده توسط کاربران پاسخ داده باشد و جواب‌های مفصل و کامل ارائه داده باشد، می‌تواند به نمایش داده شدن سایت شما در این جعبه‌ها کمک کند و در نتیجه، به بهبود دیده شدن وب‌سایت شما در نتایج جستجو کمک کند.