صفحات در هر نشست

Pages per session

«صفحات در هر نشست» یا «Pages per Session»، یک معیار است که توسط تحلیل‌گر وب برای اندازه‌گیری تجربه کاربری بر روی یک وب‌سایت استفاده می‌شود. این معیار نشان‌دهنده تعداد صفحاتی است که یک کاربر در هر بازدید از وب‌سایت شما مشاهده می‌کند.

Pages per Session معمولاً به عنوان یکی از مؤشرهای مهم تجربه کاربری در وب‌سایت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. زیرا افزایش این معیار ممکن است نشانگر این باشد که کاربران به صورت فعال‌تر در وب‌سایت شما حرکت می‌کنند، محتواهای مختلف را مشاهده می‌کنند و احتمالاً تجربه کاربری بهتری را تجربه می‌کنند.

این معیار به همراه سایر مؤشرهای تجربه کاربری مانند میانگین زمان بازدید، نرخ خروج و نرخ تبدیل، می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از رفتار کاربران بر روی وب‌سایت خود داشته باشید و در صورت لزوم تغییراتی را در ساختار و محتوای وب‌سایت ایجاد کنید تا تجربه آنها را بهبود بخشید. افزایش Pages per Session می‌تواند به دستیابی به اهداف شما مانند افزایش بازدیدها یا کاهش نرخ خروج کمک کند.