صفحه یتیم

Orphan Page

صفحات یتیم یا «Orphan Pages» در سئو به صفحاتی اشاره دارند که از سایر صفحات وب‌سایت به صورت مستقیم لینک ندارند. به طور معمول، این صفحات از هیچ جای دیگری در وب‌سایت به صورت لینک نشده و به تنهایی قرار دارند.

وقتی یک صفحه به صورت یتیم و بدون دسترسی از صفحات دیگر سایت در جایی در وب‌سایت قرار دارد، موتورهای جستجوی ممکن است مشکلی داشته باشند در اینکه چگونه به آن دسترسی پیدا کنند. این می‌تواند موجب کاهش فهرست و اهمیت صفحه در نتایج جستجو شود چرا که نیاز است که صفحات به یکدیگر مرتبط باشند و لینک‌های درونی به صورت منطقی برای موتورهای جستجو کمک کنند تا وب‌سایت را به خوبی اسکن کنند.

برای بهبود شرایط صفحات یتیم، می‌توانید از روش‌هایی مانند ایجاد لینک‌های درونی بین صفحات مرتبط، افزودن صفحات به منوهای ناوبری، استفاده از نقشه سایت و داشتن ساختار منطقی برای وب‌سایت استفاده کنید. این کارها می‌تواند به موتورهای جستجو کمک کند تا بهتر وب‌سایت شما را اسکن کرده و ارتباطات بین صفحات را بهتر درک کنند، که می‌تواند به بهبود رتبه‌بندی و نمایش در نتایج جستجو کمک کند.