ارگانیک

Organic

در مفهوم سئو، عبارت «organic» به معنای ترافیک طبیعی یا ارگانیک اشاره دارد. ترافیک organic به ترافیکی اشاره دارد که از نتایج جستجوهای طبیعی و غیرپرداختی موتورهای جستجو بدست می‌آید، به عبارت دیگر، افراد به سایت شما از طریق نتایج عادی و غیر تبلیغاتی موتورهای جستجو می‌آیند.

وقتی کسی در گوگل یا سایر موتورهای جستجو عبارتی را جستجو می‌کند، نتایج نشان داده شده در بخش عمده و عادی نتایج جستجو، به عنوان نتایج organic محسوب می‌شوند. این نتایج بر پایه همخوانی کلمات کلیدی و محتوای وب‌سایت‌ها با عبارات جستجوشده و الگوریتم‌های موتورهای جستجو ارائه می‌شوند.

افزایش ترافیک organic به معنای بهبود سئو و جایگاه وب‌سایت شما در نتایج طبیعی موتورهای جستجو است. این نوع ترافیک معمولاً نشان‌دهنده کیفیت محتوا، ساختار صحیح صفحه و سایت، استفاده از کلمات کلیدی مناسب، و تجربه کاربری موثر است.

اهمیت ترافیک organic در سئو این است که افزایش آن نشان‌دهنده این است که وب‌سایت شما برای جستجوهای کاربران مرتبط با محتوای شما قابل مشاهده و جذاب است و این بازدید‌ها به صورت طبیعی و بدون نیاز به پرداخت‌های تبلیغاتی به سایت شما می‌آیند.