NoFollow

NoFollow

تگ NoFollow یک دستور زبان HTML است که به موتورهای جستجو اعلام می‌کند که لینک موجود در صفحه مربوطه باید دنبال نشود یا در نظر گرفته نشود توسط موتورهای جستجو برای انتقال اعتبار (authority) به صفحات دیگر. به عبارت دیگر، وقتی یک لینک با تگ NoFollow ایجاد می‌شود، موتورهای جستجو مانند Google نباید اعتباری را که به صفحه مقصد ارسال می‌کند، در نظر بگیرند.

این تگ معمولاً برای کنترل جریان PageRank (اعتبار یا رتبه‌بندی درونی یک وب‌سایت) استفاده می‌شود. زمانی که یک لینک دارای تگ NoFollow است، مقصد لینک از نظر موتورهای جستجو به میزان کمتری اعتبار دریافت می‌کند و این اعتبار به صفحه مقصد منتقل نمی‌شود.

استفاده اصلی از تگ NoFollow معمولاً برای کاهش ارتباطات غیرضروری و اشتباهات موجود در وب‌سایت‌ها است. برای مثال، در صورتی که وب‌سایت شما دارای لینک‌های به صفحات خارجی است که ممکن است برای کاربران کاربردی نباشند یا محتوای ناارزش داشته باشند، می‌توانید از تگ NoFollow برای جلوگیری از انتقال اعتبار به این صفحات استفاده کنید.

استفاده از تگ NoFollow نیز می‌تواند در مواقعی که می‌خواهید از اسپم بک‌لینک‌ها و تبلیغات ناخواسته جلوگیری کنید، مفید باشد. با این حال، برای کنترل کردن اینکه کدام لینک‌ها باید دنبال شوند و کدام‌ها نه، بهتر است از دستورات دیگر مانند rel="sponsored" و rel="ugc" همراه با NoFollow استفاده کنید که به موتورهای جستجو اطلاع می‌دهند که لینک‌ها به عنوان تبلیغات یا محتوای کاربران ایجاد شده‌اند.