تگ Noarchive

Noarchive Tag

تگ Noarchive یک دستور زبان HTML است که به موتورهای جستجو اعلام می‌کند که اطلاعات صفحه مربوطه برای ذخیره در آرشیو موتور جستجوها (مثل آرشیو گوگل) غیرقابل دسترسی است. این تگ مانع از این می‌شود که موتورهای جستجو کپی از صفحه‌ی مربوطه را در آرشیو خود ذخیره کرده و نمایش دهند.

زمانی که یک وب‌سایت صاحب محتوایی حساس یا اطلاعات خاصی است و نمی‌خواهد این محتوا در آرشیو موتورهای جستجو ظاهر شود، می‌تواند از تگ Noarchive استفاده کند. این تگ می‌تواند برای صفحات مختلف یک وب‌سایت یا حتی برای کل وب‌سایت استفاده شود.

به طور عمومی، استفاده از این تگ در موارد خاص و نادر است، زیرا بیشتر وب‌سایت‌ها می‌خواهند محتوایشان در آرشیو موتورهای جستجو حضور داشته باشد تا بیشتر دیده شوند و ترافیک بیشتری به دست آورند. اما برخی از مواقع ممکن است برای حفظ امنیت یا محتوای حساس، استفاده از این تگ لازم باشد.