پیوند طبیعی

Natural Link

لینک‌های طبیعی یا Natural Links به لینک‌هایی اشاره دارند که به صورت غیرمستقیم و بدون دخالت مستقیم صاحب وب‌سایت به آنجا ایجاد می‌شوند. این لینک‌ها به صورت خودکار و به دلیل ارزش و کیفیت محتوا یا خدمات و محصولات ارائه شده توسط وب‌سایت، توسط دیگر وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها ایجاد می‌شوند.

این نوع لینک‌ها به دلیل اینکه به طور طبیعی و بدون هیچ گونه تبلیغ یا تحریک ایجاد می‌شوند، ارزش بالایی برای سئو دارند. زیرا نشان دهنده این است که دیگران به طور خودجوش و به دلیل ارزش محتوا یا ارتباط آن با موضوعات خود، به وب‌سایت مربوطه لینک می‌دهند.

گوگل و سایر موتورهای جستجو برای ارزیابی کیفیت یک وب‌سایت، به لینک‌های طبیعی و ارائه شده به صورت غیرمستقیم توجه ویژه‌ای دارند. به طور کلی، این نوع لینک‌ها نشان دهنده اعتبار و ارزش محتوایی وب‌سایت در نظر سئوی موتورهای جستجو هستند.