حجم لینک

Link volume

«حجم لینک» یا به انگلیسی «Link Volume»، به مجموع تعداد لینک‌های ورودی یا بک لینک‌هایی اشاره دارد که به یک وب‌سایت یا صفحه خاص ارجاع داده می‌شود. به طور کلی، حجم لینک تعداد کل لینک‌هایی است که از سایت‌های دیگر به سایت شما می‌رسد.

این معیار یکی از اجزای مهمی است که ممکن است برای ارزیابی سئو یک وب‌سایت مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال، تنها حجم لینک‌ها به تنهایی معیار معتبری برای ارزیابی سئو نیست. این که لینک‌ها از کجا می‌آیند، کیفیت و ارزش لینک‌ها، تنوع آنها و همچنین رابطه محتوا با لینک‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

یک حجم لینک بزرگ می‌تواند به نظر آوردن این امر را داشته باشد که وب‌سایت مورد نظر محبوبیت دارد، اما این تنها یک قسمت از پازل سئو است. موتورهای جستجو این را به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزیابی سایت در نظر می‌گیرند، اما کیفیت و ارزش لینک‌ها و نحوه ارتباط آنها با محتوای سایت نیز تأثیرگذار است.