پایداری پیوند

Link Stability

مفهوم پایداری لینک یا به انگلیسی «Link Stability»، به معنای ثبات و استحکام لینک‌ها در طول زمان است. در حوزه سئو، پایداری لینک به میزان ثبات و استمرار پیوندهایی که به یک وب‌سایت یا صفحه داده شده، اشاره دارد.

این مفهوم به تأکید بر این نکته می‌پردازد که یکی از عوامل مهم در سئو، نه تنها تعداد لینک‌های ورودی است بلکه ثبات و استحکام این لینک‌ها در طول زمان نیز حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، اگر یک وب‌سایت بتواند پیوندهای ورودی خود را در طولانی مدت حفظ کند و از دست ندهد، این می‌تواند به عنوان یک سیگنال مثبت برای موتورهای جستجو در مورد اعتبار و استحکام وب‌سایت تلقی شود.

در دنیای واقعی، پایداری لینک ممکن است به دست آوردن لینک‌های با ارزش و ارتباط دائمی با منابع معتبر و مرتبط، جلوگیری از از دست دادن لینک‌ها و ایجاد محتوایی است که ارزش برای دیگران دارد و بنابراین به طور طبیعی و پایدار لینک‌ها برای وب‌سایت شما جذب می‌شوند، مرتبط است.