پیوند

Link

در زمینه سئو، «لینک» به هر پیوند یا ارتباطی از یک صفحه وب به صفحه دیگر اشاره دارد. این لینک‌ها به عنوان جاده‌ها یا پل‌هایی عمل می‌کنند که کاربران و موتورهای جستجو از یک صفحه به صفحه دیگر هدایت می‌شوند. لینک‌ها به دو صورت مهم در سئو مورد توجه قرار می‌گیرند:

  1. لینک‌های خارجی یا بر روی سایت‌های دیگر: این لینک‌ها به وب‌سایت شما ارتباط می‌دهند و به عنوان «بک لینک» (Backlink) شناخته می‌شوند. بک لینک‌ها توسط موتورهای جستجو به عنوان یک نشانه از اعتبار و اهمیت سایت شما مورد بررسی قرار می‌گیرند. اگر سایت‌های معتبر و مرتبط به سایت شما لینک دهند، این می‌تواند به بهبود رتبه‌بندی و محبوبیت سایت شما در نتایج جستجو کمک کند.

  2. لینک‌های داخلی درون وب‌سایت: این لینک‌ها از یک صفحه به صفحه دیگر داخل وب‌سایت شما اشاره می‌کنند. آنها به کاربران و موتورهای جستجو کمک می‌کنند تا ساختار و ارتباط بین محتواهای مختلف سایت را درک کنند و بهبود تجربه کاربری و نحوه فهمیدن محتوا را فراهم می‌کنند.

توجه به کیفیت و محتوای مرتبط لینک‌ها و همچنین تعداد و اهمیت آنها در داخل و بیرون سایت می‌تواند به بهبود سئو و رتبه‌بندی وب‌سایت شما کمک کند.