نمایه سازی معنایی پنهان (LSI)

Latent Semantic Indexing (LSI)

در سئو، LSI یا Latent Semantic Indexing به معنای یک روش یا فرایند محاسباتی است که توسط موتورهای جستجو استفاده می‌شود تا رابطه‌های معنایی بین کلمات و اصطلاحات مختلف را در متن‌ها و محتواهای وب‌سایت‌ها شناسایی کند.

LSI اصطلاحات مرتبط، مترادف‌ها، متناظرها، و کلماتی که به همراه یکدیگر به معنای مشابهی اشاره می‌کنند را تشخیص می‌دهد. این فرایند به موتورهای جستجو کمک می‌کند تا متوجه شوند که یک محتوا چه مفهومی را بیان می‌کند و باعث می‌شود که صفحات با محتوای مرتبط و گسترده‌تر بهتر در رتبه‌بندی جستجوها نمایش داده شوند.

استفاده از LSI در سئو به معنای استفاده از کلمات مرتبط، اصطلاحات هم‌معنی و مفاهیم مشابه در محتوای وب‌سایت است. این اقدام می‌تواند بهبود تفهیم موتورهای جستجو از موضوعاتی که شما مطرح می‌کنید را فراهم کند و به بهبود رتبه‌بندی در نتایج جستجو کمک کند، زیرا محتوای شما به عنوان یک منبع معتبر و کامل‌تر در نظر گرفته می‌شود.