نمودار دانش

Knowledge Graph

در سئو، «Knowledge Graph» یکی از ابزارهای مهم است که توسط موتورهای جستجوی مانند گوگل استفاده می‌شود. این ابزار به وب‌سایت‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات خود را به گوگل ارائه دهند تا از طریق یک ساختار داده‌ای مشخص و قابل فهم برای موتورهای جستجو، اطلاعات را بهتر درک کنند.

Knowledge Graph به گوگل کمک می‌کند تا ارتباطات بین اطلاعات را درک کرده و اطلاعات را به صورت یک جدول یا شبکه مرتبط و متصل نمایش دهد. این امکان را فراهم می‌کند تا نتایج جستجو بهتر و دقیق‌تری را به کاربران ارائه دهد، اطلاعات را به صورت کامل‌تری از منابع مختلف جمع‌آوری کرده و نمایش دهد و ارتباطات بین موارد مختلف را نمایان سازد.

برای بهبود Knowledge Graph سایت، می‌توانید از ساختار داده‌های مناسب، استفاده از میکروداده‌ها، ارتباطات داخلی محتوا و استفاده از ابزارهایی مانند Schema.org استفاده کنید. این اقدامات می‌توانند بهترین شکل ممکن را برای گوگل فراهم کنند تا اطلاعات شما را بهبود دهند و در Knowledge Graph ظاهر شوند.