Keyword Stuffing

Keyword Stuffing

«Keyword Stuffing» یک روش نامطلوب در بهینه‌سازی موتورهای جستجو (سئو) است که در آن کلمات کلیدی به صورت بیش از حد و غیرطبیعی در یک صفحه وب یا محتوا استفاده می‌شوند به نحوی که جایگاه طبیعی و معقولانه خود را از دست می‌دهند. این کار ممکن است شامل تکرار بیش از حد کلمات کلیدی، قرار دادن کلمات کلیدی به صورت نامربوط در متن یا حتی استفاده از کلمات پنهان باشد که به صورت ناقص یا پنهانی بر روی صفحه قرار می‌گیرند.

این روش معمولاً باعث می‌شود که محتوا یا صفحه وب به نظر مصنوعی و پر از کلمات بدون ارتباط بیاید که ممکن است تجربه کاربری را از بین ببرد و موتورهای جستجو همچنین ممکن است آن را به عنوان تلاش برای تقلیل از کیفیت و افزایش رتبه بندی صفحات، شناسایی کنند. به دلیل اینکه موتورهای جستجو الگوریتم‌های پیشرفته‌ای دارند که می‌توانند از این نوع رفتارهای نامناسب مطلع شوند، استفاده از Keyword Stuffing معمولاً منجر به کاهش رتبه صفحات و افزایش احتمال پنالتی شدن سایت می‌شود.