تحقیق کلمات کلیدی

Keyword Research

«تحقیق کلمات کلیدی» یا «Keyword Research» فرایند جمع‌آوری، تحلیل و انتخاب کلمات کلیدی یا عبارات مرتبط با یک صفحه وب یا یک موضوع خاص است. این فرآیند یکی از مراحل اصلی در بهینه‌سازی محتوا و رتبه‌بندی در موتورهای جستجو محسوب می‌شود.

تحقیق کلمات کلیدی شامل موارد زیر می‌شود:

  1. جمع‌آوری کلمات کلیدی: پیدا کردن کلمات کلیدی و عبارات مرتبط با موضوع یا صفحه خاصی که می‌خواهید بهینه‌سازی کنید.

  2. تحلیل میزان تقاضا: بررسی حجم جستجو و ترافیک مرتبط با هر کلمه کلیدی یا عبارت.

  3. بررسی رقابت: ارزیابی میزان رقابت برای هر کلمه کلیدی و تخمین سختی رتبه‌بندی در آن.

  4. تطبیق با محتوا: انتخاب کلمات کلیدی مرتبط با محتوا و موضوعات صفحه‌ی مورد نظر.

  5. استفاده از ابزارهای سئو: استفاده از ابزارهای تحلیل کلمات کلیدی برای بررسی روند و ترند‌های مرتبط با کلمات کلیدی.

تحقیق کلمات کلیدی اساسی است تا محتوا وب‌سایت را به گونه‌ای بهینه‌سازی کنید که باعث بهبود رتبه‌بندی در موتورهای جستجو و جذب ترافیک مخاطبان مرتبط با موضوع شود.