کلیدواژه

Keyword

در سئو، «Keyword» یا کلمه کلیدی، عبارتی است که توسط کاربران در موتورهای جستجو برای جستجوی اطلاعات و موارد مختلف استفاده می‌شود. این کلمات یا عبارات کلیدی، می‌توانند واژه‌ها یا عباراتی باشند که به عنوان پرس و جوهای متداول و پرکاربرد در جستجوهای اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کلمات کلیدی در سئو، اهمیت بسیار زیادی دارند. بهینه‌سازی محتوا، استفاده از کلمات کلیدی مناسب و انتخابی که توسط کاربران جستجو شوند، می‌تواند بهبود قابل ملاحظه‌ای در موقعیت و نمایش وب‌سایت در نتایج جستجو داشته باشد.

استفاده از کلمات کلیدی مناسب و بهینه‌سازی برای آن‌ها می‌تواند به بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت در موتورهای جستجو کمک کند و در نهایت ترافیک و بازدیدکنندگان بیشتری را به سمت وب‌سایت شما جذب کند.