کلمات کلیدی برندی

Branded Keyword

کلمات کلیدی برندی یا «Branded Keywords»، کلمات یا عباراتی هستند که به صورت مستقیم به یک برند، نام تجاری، یا نام وب‌سایت اشاره دارند. این کلمات معمولاً حاوی نام یک برند خاص هستند و به طور مستقیم به آن ارجاع می‌دهند.

برای مثال، اگر نام برند شما «ABC» باشد، کلمات کلیدی برندی شامل «ABC», «ABC شرکت», «ABC وب‌سایت», «ABC محصولات», و «ABC نام خدمات» می‌توانند باشند. این کلمات کلیدی مرتبط مستقیماً با نام برند و شناخته‌شدن آن هستند.

استفاده از کلمات کلیدی برندی می‌تواند در بهینه‌سازی سایت برای جستجوهایی که مرتبط با نام برند هستند، موثر باشد. افرادی که به دنبال برند خاصی هستند و نام آن را می‌شناسند، ممکن است به صورت مستقیم این کلمات را در جستجوهای خود استفاده کنند. استفاده از کلمات کلیدی برندی در محتوا، عناوین صفحات، متن‌های لینک، و متون alt تصاویر می‌تواند به دسترسی آسان‌تر کاربران به سایت شما و افزایش شناخته‌شدن برند کمک کند.

این کلمات کلیدی معمولاً باعث ایجاد ترافیک مستقیم به سایت می‌شوند، زیرا کاربرانی که به دنبال برند خاصی هستند، ممکن است به صورت مستقیم نام آن را در موتورهای جستجو وارد کنند.