۱۰ لینک آبی

10 blue links

«10 blue links» یک اصطلاح در زمینه جستجوی اینترنتی است که به نتایج بدست آمده از یک موتور جستجو اشاره دارد. وقتی کاربر یک عبارت یا کلمه را در موتور جستجوی اینترنتی وارد می‌کند، موتور جستجو نتایجی را که به نظرش مرتبط با درخواست کاربر هستند، نشان می‌دهد.

اصطلاح «10 blue links» به صورت انتزاعی به نتایج عمده‌ای اشاره دارد که در پاسخ به جستجوی کاربران نمایش داده می‌شود. این اصطلاح اغلب به ده نتیجه اصلی و معمولاً لینک‌های متنی آبی که به صفحات مختلف اینترنتی اشاره دارند، اشاره دارد. این لینک‌ها اغلب نمایان‌سازی‌های ساده و مستقیم هستند که به صفحات مختلف سایت‌ها یا منابع اینترنتی متفاوت ارجاع می‌دهند.

اگرچه تعداد لینک‌های موجود در نتایج جستجو بسته به موتور جستجو و نوع جستجو ممکن است متغیر باشد و گاهی اوقات بیشتر از ده لینک نمایش داده می‌شود، اما این اصطلاح به طور کلی به لینک‌های معمولی و اساسی اشاره دارد که برای هر جستجوی خاص نمایش داده می‌شوند.