الکسا ایران

بررسی و تحلیل رتبه سایت‌های برتر

کلیدواژه: اموزشیار

رتبه سایت رتبه جهانی تغییر روزانه
41 iau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی 1,586
1,061 iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / صفحه اصلی 46,841 1
3,416 iauyazd.ac.ir ..:: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد::.. 208,329 22
3,445 wtiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 158,629 27
5,526 iausr.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری 339,369 121
5,778 iaukhsh.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر – وب سایت رسمی دانشگاه آزاد خمینی شهر 213,154 95
7,595 pardisiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس 435,981 59
8,237 qom-iau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی قم | Qom Islamic Azad University 314,195 271
12,834 iau-saveh.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 550,524 581
15,287 iaufb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 611,509 8
15,569 iaush.ac.ir دانشگاه آزاد واحد شهرضا - صفحه اصلی 537,985 446
31,120 bojnourdiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1,095,677 3,815
31,589 qaemiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | qaemiau.ac.ir 1,027,449 826
39,608 iauc.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 1,195,716 1,700
40,951 iaumajlesi.ac.ir Islamic Azad University Majlesi Branch 1,560,217 3,016
42,849 iaub.ir iaub.ir 930,325 15
83,950 iau-astara.ac.ir دانشکاه آزاد اسلامی واحد آستارا - صفحه اصلی 1,897,989 244